Risico Inventarisatie Machinerichtlijn In opdracht van Erdi Verkeerstechniek is door een externe partij een Risico Inventarisatie uitgevoerd die benodigd is voor selectieve toegangs­systemen. Daaruit zijn een aantal risico’s gesignaleerd die niet door technische voorzieningen zijn weg te nemen. Naast het onbedoeld omhoog komen van het fysieke element, zoals een vezip, en het uitsluiten van dit gevaar (Performance Level e, PLe) bestaan er ook risico’s bij het bedoeld omhoog komen onder rood licht.
(Brom)fietsers, motoren en scootmobiel Voor deze categorie weggebruikers is het rode verkeerslicht niet altijd van toepassing. In veel gevallen is dat niet nodig of vereist, immers het fysiek element staat er om on-geautoriseerde motorvoertuigen de door­gang te blokkeren. Het gevaar bestaat dat ondanks het aanwezig zijn van een rood verkeerslicht de (brom)fietsers, motoren en scootmobielen over het opkomende fysieke element rijden. Om dit te voorkomen advi­seert Erdi Verkeerstechniek een drempel of vezip plateau.
Verkeersdrempels Om (brom)fietsers, motoren en scootmo­bielen (on)bewust langs de verzinkbare paal (vezip) of piramide te geleiden kan er gekozen worden voor een verkeersdrempel of vezip plateau.

© Erdi. All rights reserved.