Erdi Verkeerstechniek heeft het Flex-hek ontwikkeld als flexibel obstakel bij selectieve toegangssystemen. Ter ondersteuning van afsluitingen in venstertijden in buitengebieden en binnen stedelijke gebieden voor o.a. trambanen. Op deze manier kunnen wegwerkers zonder last van verkeer werken, maar tegelijkertijd blijft de weg wel begaanbaar voor b.v. de tram. Deze kan door de tijdelijke afzetting heen.  Het Flex-Hek ontleent zijn kracht aan het feit dat indien een weggebruiker door rood licht rijdt een dusdanige schade oploopt die in overeenstemming is met de overtreding.  Een nieuw ontwikkeld product dat uitstekend functioneert en de wegbeheerder nieuwe mogelijkheden biedt bij selectieve afsluitingen van wegen, trambanen, doseringsinstallaties, etc. Er is bestaat ook een mobiele uitvoering de mobitrek.

© Erdi. All rights reserved.