CMSE-systeem
Erdi Verkeerstechniek heeft een nieuw Centraal Management Systeem Erdi (CMSE) ontwikkeld. Het is een compleet systeem om beweegbare afsluitingen (palen, slagbomen, etc.) te kunnen bedienen en te monitoren. Nieuw in het systeem zijn de volledige storingsoverzichten en de uitgebreide statusoverzichten van de installatie welke in één oogopslag zichtbaar zijn.
Het systeem kan in een drietal componenten worden opgesplitst: technische installatie, server en gebruikers interface.
De technische installatie is de fysieke verkeersbeperkende paal (vezip) of slagboom  tezamen met de regelinstallatie. In de regelinstallatie wordt de vezip bestuurd en gecontroleerd door een procesbesturing. In deze procesbesturing is een software programma actief welke alles autonoom regelt op basis van ingestelde parameters. Naast de procesbesturing wordt een communicatiemodule geïnstalleerd welke, zonder dat het originele programma wordt beïnvloed, gegevens uit het geheugen van de procesbesturing kan lezen en schrijven. Deze gegevens worden rechtstreeks  verstuurd dan wel verkregen uit server. Commando’s voor de procesbesturing  of gewijzigde instellingen worden via dezelfde weg verkregen vanuit de server.

Op de server zijn meerdere programma’s naast elkaar actief. Eén van de taken is het verkrijgen van informatie en het opslaan hiervan in een database. Een andere taak is het verzorgen van de informatie voor de gebruikers, dit wordt gerealiseerd met een webserver.

Gebruikers kunnen via een LAN (Local Area Network) of WAN (Wide Area Network) netwerk verbinding maken met de server. Na verificatie van de gebruiker krijgt deze informatie te zien over locaties, kunnen afsluitingen worden bediend, kunnen parameters worden aangebracht en logbestanden worden uitgelezen

© Erdi. All rights reserved.