C01 handhaving

C01 handhaving


Prijs op aanvraag


In gebieden waar een voertuigverbod geldt (C01) kan de locatie uitgevoerd worden met camera’s die handhaven op kenteken. Zo zal het passerende verkeer continu gescand worden. Ook is het mogelijk uitsluitend tijden te registreren waarop een beperking van het doorgaande verkeer van toepassing is.

Handhaving.
Het kenteken van passerende voertuigen wordt automatisch door de camera ingelezen in het systeem. Het systeem bevat een lijst met kentekens van de vergunninghouders die toestemming hebben om gebruik te maken van de betreffende weg.  Voertuigen met een kenteken welke niet in het systeem zijn opgenomen worden geregistreerd en in een rapportage vermeld met een afbeelding van het voertuig en duidelijk herkenbaar het kenteken. De overtreders worden via de daarvoor aangewezen instanties vervolgens beboet.

Beheer.
Het beheren van een kentekenherkenningssysteem is zeer gebruiksvriendelijk. De beheerder voert in het systeem een lijst in met de gegevens van de voertuigen en de periode waarin deze ontheffing worden verleend op het inrijverbod. Datum en tijdvenster zijn per kenteken in te voeren. De gegevens bestaan minimaal uit het kenteken, merk en type van het voertuig, datum en tijd.

Automatisering afhandeling.
Het gehele systeem kan vergaand geautomatiseerd worden. Door koppeling met de gegevens van het RDW en/of CJIB wordt de menselijke interventie tot een minimum beperkt  en kunnen de vastgelegde overtredingen automatisch verwerkt worden, waarna de overtreder de beschikking toegestuurd krijgt.