Milieu/CO2 reductie

De bedrijfsvoering van ERDI is gericht op duurzaam ondernemen. Eén van de waarden binnen ERDI luidt:

“Het beheersen van activiteiten en gebruikmaken van grondstoffen, materialen en energie op zodanige wijze dat het milieu zo min mogelijk wordt belast, zodat ook toekomstige generaties geen nadelige gevolgen zullen ondervinden van ons handelen.”

Op basis van de maatregelenlijst van de CO2 Prestatieladder en de overige genomen CO2 reductiemaatregelen kunnen we zeggen dat we bij de koplopers in de markt behoren wat betreft CO2 reductie.

ISO 14001
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden moeten alle regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd. De procedures hiervoor zijn vastgelegd en hieraan zijn onder andere het ISO 9001 en 14001 certificaat verbonden. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met dit kwaliteitsbeleid om gaat. Hetzelfde geldt voor ISO 14001, alleen gaat het dan specifiek om het  milieubeleid.

CO2-reductie
Aan de hand van de CO2-voetafdruk heeft ERDI maatregelen getroffen voor CO2-reductie. ERDI werkt hiervoor nauw samen met KPMG Sustainability en de Climate Neutral Group. De reductiemaatregelen zijn gericht op energiebesparing en het verlagen van de CO2-uitstoot per werknemer. Dit wordt onder meer gerealiseerd door een efficiënte bedrijfsvoering en klimaatbewuste investeringen in bedrijfsmiddelen. Verder wekt ERDI zelf groene energie op die voor de eigen bedrijfsactiviteiten wordt aangewend.

Maatregelen door de jaren heen.
Over het jaar 2009 heeft ERDI voor het eerst haar CO2-uitstoot gecompenseerd. Dit jaar fungeert als nulmeting. In 2010 werd er direct een besparing van 7% gerealiseerd. Dit werd onder andere gerealiseerd door kunststof gordijnen in de magazijnen en aparte thermostaten in het gebouw. Over het jaar 2011 heeft ERDI zelfs een besparing van 14% gerealiseerd. Een efficiënte transportplanning in vervoersstromen was hier verantwoordelijk voor. In 2012 is ruim 100m2 van het dak voorzien van PV-panelen en is de TL verlichting in ons gebouw vervangen door HF verlichting. Door deze maatregelen hebben we in 2012 een besparing van 11% mogen realiseren. In 2013 lag de focus op ons brandstofverbruik.

De chauffeurs hebben een cursus “Het Nieuwe Rijden” gedaan en hebben deelgenomen aan de rijstijlcompetitie Greendriver. Verder is het aantal PV panelen in het voorjaar uitgebreid naar 270m2. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan een reductie van 7% CO2-uitstoot in 2013. De laatste jaren wordt name gekeken naar reductie in het productieproces. De uitbreiding van ons assortiment kunststof palen heeft aanzienlijke besparing gescheeld in productie (voorkomen thermisch verzinken / poedercoaten etc.).

CO2 Prestatieladder

In 2022 is het doel om 1-3% CO2 uitstoot (per FTE) te reduceren.
Dit willen we bereiken door:

  • Aanschaf zuinigere auto’s o.a. elektrisch (±2%)
  • Minder kilometers, thuis werken
  • Papierbesparing, verder digitaliseren (±5%),
  • Huidige aggregaten vervangen door elektrische accu pakketten. 

Naast deze maatregelen verwachtten we bij het opstellen van de maatregelen ook nog een aantal trends die invloed zouden hebben op de voetafdruk: zo hadden we een strenge winter 2020/2021. Ook zorgte het Corona virus voor minder kilometers van ons (woon-) werkverkeer in 2021. Als laatste hopen we het papierverbruik door verder te automatiseren terug te kunnen dringen.

Resultaten eerste half jaar 2022

Over het eerste half jaar van 2022 heeft Erdi in absolute aantallen 3,9% minder CO2 uitgestoten dan over het eerste half jaar van 2021. De cijfers per FTE laten een daling zien van 2,4%. In 2022 gebruiken we nog steeds uitsluitend groene stroom. De grootste invloed op de daling van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door het verwarmen. De koude winter wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden.
De meeste van onze CO2 uitstoot bevindt zich in het wagenpark, bijna 77,4%. De uitstoot van het wagenpark is licht gestegen. De uitstoot met betrekking tot verwarmen is met 28% omlaag gegaan ten opzichte van het eerste half jaar van 2021.
Doelstelling voor 2022 is 1-3% reductie van de CO2 uitstoot per FTE. 

Lees hier ons CO2 Prestatieladder voortgangsverslag en energie actieplan 2021.

Doelstellingen en maatregelen

In  3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2022 – 2024 beschrijven we onze doelstellingen en maatregelen.

Het aantal medewerkers zal naar verwachting in 2022 niet stijgen of dalen. Als er al iets verandert dan zal het eerder stijgen en dat heeft een reducerende invloed op de voetafdruk per FTE van ongeveer 2% per FTE (nu 45,6 FTE). Een stijging van het aantal FTE heeft niet direct invloed op de absolute CO2-uitstoot.

*Rapportage CO2 voetafdruk 2021
*Rapportage CO2 voetafdruk 2020
*Rapportage CO2 voetafdruk 2019
*Rapportage CO2 voetafdruk 2018
*Rapportage CO2 voetafdruk 2017

Actieve deelnames

Al jaren leveren we als Erdi input in onder andere de Vereniging Straatmeubilair. Er is hier een werkgroep aangesteld die zich bezighoudt met duurzaamheid (o.a. circulair ecodesign, CO2-reductie, LCA, MKI waarden etc.).

Verder houden we nauw contact over lokaal milieu- /CO2-beleid met de gemeente Zaanstad. Zo namen de deel aan de klimaattafels en hebben we onlangs een mobiliteitsscan gehouden. Als laatste is de Climate Neutral Group onze partner bij het verder reduceren van onze CO2-uitstoot. In 2016 namen we deel aan The Coalition of the Doingen en in 2014  aan de workshop Count, Control & Cut to Zero CO2. In 2013 namen we deel aan de Greendriver Challenge. Hiervan zijn de effecten nog iedere dag zichtbaar bij onze chauffeurs.

co2-uitstoot-2022

Biljoen bomen project WNF
Een bos is meer dan een optelsom van bomen. Een bos is een uitgebalanceerd ecosysteem van bomen, planten en dieren zoals zoogdieren, vogels en insecten. Die allemaal van elkaar afhankelijk zijn om te overleven. Ook voor ons als mens is bos van levensbelang. Het geeft ons voedsel, zorgt voor onze waterhuishouding en is een belangrijke partner in de strijd tegen klimaatverandering. Bomen slaan namelijk CO2 op in hun stammen, wortels en de bodem. Helaas verdwijnen bossen in een razendsnel tempo. De meest voorkomende oorzaken van ontbossing zijn landbouw, veeteelt, mijnbouw en infrastructurele projecten. Bij het kappen of afbranden van bos, komt een groot deel van de opgeslagen CO2 vrij. Als de concentratie CO2 in de atmosfeer stijgt, warmt de aarde op. Door het herstellen en beschermen van bossen, vergroten we de opnamecapaciteit aan CO2.

Samen kunnen we het tij keren. Door de juiste boom op de juiste plek te beschermen of juist te planten. Erdi is daarom business sponsor van het 1 biljoen bomen project van het WNF.  Het doel is 1 biljoen bomen voor 2050 wereldwijd. Met dit ambitieuze doel bouwt het WNF aan levende en klimaatbestendige bossen, die blijven groeien. Hierdoor houden we de aarde leefbaar voor mens en dier. Daarom komt Erdi nu ook in actie voor het Atlantisch Regenwoud. Dit regenwoud is een prachtig gebied dat zich uitstrekt over Argentinië, Brazilië en Paraguay. Het herbergt een ongekend aantal diersoorten, de kleurrijkste vogels, ruim 400 verschillende soorten bomen en… de jaguar. Helaas raken we dit prachtige bos nu in hoog tempo kwijt. Er is inmiddels al ruim 80% verdwenen. Tijd voor actie!

© Erdi. All rights reserved.